geluk en zegen

Geluk en zegen

Geluk

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.

Wat voelde ik me gelukkig, vanmorgen na een uurtje wandelen. Het ontstond omdat ik ondanks het grijze weer toch besloot naar buiten te gaan. Het grijze weer, de onheilspellende lucht lieten mij ook twijfelen om naar buiten te gaan. Toch ging ik. En zodra ik naar buiten stapte werd ik verrast door enthousiast fluitende vogels. De eerste tien minuten was het een komen en gaan van gedachten. Van heb ik hier eigenlijk wel tijd voor, welke route pak ik en hoe laat ben ik dan weer thuis want nog genoeg te doen vandaag. Al wandelend kwam ik in de rust. Zag ik de vogels en  hoorde ik ze ieder vrolijk hun eigen lied zingen. Ik dacht aan de Bijbeltekst.

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matt.6:26)

Ik ervoer een gevoel van geluk. Zo mag ik ook mijn eigen lied zingen. En God zorgt voor mij ook op deze (grijze) dag.

Zegen

Zegen heeft oorspronkelijk de betekenis van heil of voorspoed. In de loop der tijd kreeg het ook betrekking op het uitspreken van een formule waarmee men poogt iemand heil of voorspoed te geven.

…Ik liep verder en liep tussen twee rijen bomen door. Die bomen, hoog en sterk geworteld, staande aan de waterkant. Door het paasproject “Ik ben en ik zal er zijn’” (wat ik voor basisscholen heb ontwikkeld en momenteel ook ten uitvoer breng op een school)  moest ik denken aan het woord ‘zegen’. Wat een zegen is het dat ik dit werk mag doen. En tegelijk ‘ik had het alleen niet gekund’.

In mijn leven ontmoette ik mensen als sterke gewortelde bomen. Door hen mocht ik groeien in geloof. Ervoer ik redding, verlossing en echte vrijheid.  Ontving ik heil en zegen. Het lied ‘Father’ van het Oslo Gospel Choir sprong daarna plots op in mijn hart.

’Creator of everything, you are the reason for us to sing. You are exalted o mighty King. We bless your name forever.  ( https://www.youtube.com/watch?v=jyVa3pvb73w )

Met een verwarmd hart wandelde ik verder. Ik genoot van de fel gele narcissen aan de waterkant. En dacht na over het woord ‘Heil’. Een woord met lading. Het tegenovergestelde is onheil. Onheilspellend, als de grijze dag, als wat hangt ons in deze tijd nog boven het hoofd, blijft mijn bedrijf overeind? We hebben elkaar nodig In situaties van onheil. En daarom deel ik mijn verhaal en zet ik mijn talenten in. Welk verhaal vertel jij in deze tijd?

Ben jij net als ik ook verteller van het goede nieuws. Ik mag dat doen door GoBoom – vernieuw, groei & bloei. Mijn talenten zet ik in om jong en oud op verhaal te laten komen door creatieve werkvormen. Zodat ze mogen ontdekken dat ze onderdeel mogen zijn van het grote verhaal waarvan God de regisseur is. De natuur is daarbij een enorme inspiratiebron.

Heil & Zegen

We wensen het elkaar bij bijvoorbeeld de start van het nieuwe jaar. Het is een gelukwens. Het is mijn wens voor voor jong en oud dat, dwars door de stormen heen, de God van trouw je anker mag zijn. Doe mee, en vertel, onderweg naar Pasen, de boodschap van redding, verlossing en nieuw leven?

Ben je persoonlijk of met jouw school of kerk opzoek naar een creatieve / actieve werkvorm  om samen ‘op verhaal te komen’ neem dan gerust contact op en stel je vraag via info@goboom.nl of het contactformulier. De website biedt een overzicht van mogelijkheden maar GoBoom ontwikkelt ook graag een product op maat. GoBoom is actueel ook te volgen op Facebook en Instagram.

Deel of like dit bericht