logo goboom

Kerk

Met de kerk naar buiten om ‘binnen’ te komen.

Dat klinkt GoBoom als muziek in de oren. Kerkdeuren die open gaan om met de waardevolle  boodschap voor het hart op pad te gaan.

Maar hoe te gaan en hoe te brengen ?

“We hebben de verhalen gehoord van onze vaders. Ze hebben ons alles verteld. Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. We moeten hun laten weten welke geweldige dingen de Heer heeft gedaan. We zullen hun vertellen over zijn kracht en zijn wonderen”. (Ps.78:3-4 BB)

GoBoom biedt mogelijkheden aan om als gemeente naar buiten te gaan. Samen als gezin, of als groep op pad gaan, de natuur in en Gods woord te (her-)ontdekken. De verhalen uit de bijbel op een creatieve en interactieve manier binnen te laten komen. Samen van hoofd naar hart en handen te gaan.

psalm 34:9
GoBoom zet graag uw vraag in een ander licht.

Zij verzorgt, ontzorgt, verbindt en werkt samen bij het vullen van een projectweek, themadag /avond(-en), start en seizoen afsluiting. Zij zoekt hierin graag verbinding met de omgeving, lokale ondernemers en tussen de generaties.

GoBoom biedt: 

* Interactieve beleef -en bezinroutes (voor binnen en buiten, thema & visiegericht)

* Kerst, Paas -en Pinksterprojecten

* Creatieve workshops gericht op beleven & bezinnen.

* Expositie in eigen schilder -en dichtkunst.

DIENSTEN

Ontdek de mogelijkheden die GoBoom te bieden heeft

Beleef -en bezinroutes

Interactieve beleef -en bezinroutes (voor binnen en buiten, thema & visiegericht)

Een beleef- & bezinroute is een interactieve route voor jong en oud. Door horen, zien, voelen en proeven komt Gods Woord tot leven. De route verbindt generaties en schenkt hoop, troost, bemoediging, vreugde en inspiratie door Gods Woord.

Samen als gemeente, groep of i.s.m. een school Gods Woord beleven en bezinnen. Dat kan door een beleefroute zelf uit te zetten in uw omgeving.

GoBoom biedt geheel verzorgde routes aan maar ook ondersteuning op maat. Hierbij wordt ondersteuning gegeven daar waar u het nodig acht. Bijvoorbeeld bij het voorzien van alle benodigde materialen (koop & bruikleen), gastlessen voor op school en/ of kindernevendienst en/ of voorlichting aan de vrijwilligers & figuranten.

Een beleef -en bezinroute van GoBoom is:

Ontmoeten & Vernieuwen

Het thema vormt de rode draad van de beleefroute. Men wordt daarbij geïnspireerd door verhalen en teksten uit de bijbel. Het Woord wordt hierbij afwisselend gebracht door figuranten, beeld, kunst en muziek. Het is een interactieve route voor jong en oud welke generaties verbindt. De omgeving is het decor!

Vragen & Groeien

Door de Heilige Geest wil Gods Woord ons vernieuwen. In Psalm 78 wordt gevraagd om Het Woord aan de generaties door te geven opdat zij niet zullen vergeten Gods wonderlijke daden. Tijdens de beleefroute wordt op een laagdrempelige manier Gods Woord doorgegeven.  Door Gods woord op een interactieve manier aan te bieden en door het wandelen ontstaat gemakkelijk gesprek. 

Ontdekken & Bloeien

Samen op weg gaan en ontdekken dat Gods woord vol van Hoop is.  Maar ook samen beleven en een waardevolle herinnering maken om mee naar huis te nemen.  Bijvoorbeeld door onderweg schatten te verzamelen en een beleefbord te maken. Of tijdens de route Bijbelteksten te verzamelen om zo een slinger van Hoop te maken.  De unieke creatie die dan ontstaat met jouw verhaal eraan toegevoegd kan een getuigenis zijn voor je naaste.

GoBoom biedt u de volgende thema’s aan

> Kies bewust

De beleefroute ‘Kies bewust’ is geschreven vanuit Hebr. 11.  En gaat over het leren vertrouwen op God. En over kiezen en gekozen worden. De schatten die tijdens de route worden verzameld, vormen een uniek beleefbord voor thuis.

> Hoop doet leven

Deze beleefroute ‘Hoop doet leven’ is geschreven vanuit Hebr. 6. Waarin vinden mensen hoop en hoe lukt het hen vol te houden binnen de belofte ‘God laat niet los’. Tijdens de route worden Bijbelteksten vol hoop verzameld om zo een slinger van hoop mee naar huis te nemen.

> Jij bent in beeld

Deze beleefroute is een reis door de bijbel die ervan getuigt dat God ons ziet. Hij is geschreven vanuit Psalm 139. Bezoekers nemen een routekaart mee voor onderweg. Deze wordt op een creatieve manier ingevuld en is een waardevolle herinnering voor thuis.

> Erfgoed – Erf goed!

Bij deze beleefroute staan we verwonderd stil bij de schepping. En mogen we ontdekken hoe God het heeft bedoeld en hoe de mens daarop reageert. Door te horen, zien en voelen samen op weg naar ‘een nieuw begin – begin bij jezelf ’.

> Van boeien naar bloeien

Bij van boeien naar bloeien staat die ene letter verschil ‘de L’ centraal. De L van liefde, loslaten, laden, loeien, lopen, leiden, lijden, leven en licht. Herkenbare woorden uit het leven waarbij Gods woord ons de weg wijst. Het schriftje voor onderweg vormt een waardevolle herinnering voor thuis.

 
> Jezus zegt: ‘Ik ben…’

Tijdens deze route stelt Jezus zich aan de mensen voor, Hij zegt ‘Ik ben…’  Op een interactieve manier wordt door horen, zien, voelen en proeven uiting gegeven aan de 7 Ik ben uitspraken van Jezus die worden genoemd in het Johannes evangelie. Tijdens de route wordt een begin gemaakt met een creatief dagboekschriftje voor tijdens de vakantie en/of voor thuis.

> Psalmen 2 Go

Is een beleef & bezinroute waarin je op adem komt dwars door de Psalmen heen.  Het is een route buiten maar ook voor binnen. Ze is te volgen aan de hand van routekaarten en/of aan de hand van het wandeldagboek Psalmen2Go.

> Het grootste geschenk

Het grootste geschenk is een kerstwandeling waarin jong en oud ontdekken dat de geboorte van Jezus het grootste geschenk is voor iedereen. De wandeling kan worden gekoppeld aan het gelijknamige kerstproject dat GoBoom schreef voor de basisschool.

> Ik zie jou

Bij de beleef – en bezinroute “Ik zie jou” ga je op pad met Psalm 139. Het wijst je de weg naar God de Vader en naar Jezus. Onderweg kun je, op een interactieve manier, nadenken over de vragen, samen of allen. Geniet daarbij van Gods Schepping en ontdek dat je geliefd, gewild en gezegend bent. Bezoekers nemen een routekaart mee voor onderweg. Deze wordt op een creatieve manier ingevuld en is een waardevolle herinnering voor thuis. Bij deze wandeling is een gelijknamig gedicht geschreven welke op kaart te koop is. Kaart “Ik zie jou”

Projecten

Kerst, Paas -en Pinksterprojecten:

De beleefroutes Ik ben en Het grootste geschenk zijn inzetbaar bij Kerst, Pasen en Pinksteren. Ze bevatten creatieve en actieve werkvormen voor de kindernevendienst die ook ingezet kunnen worden bij de beleefroute.

Kliederkerk

Kleur bekennen – Jezus leren kennen

Een anderhalf uur durende (Kliederkerk) voorstelling welke is geïnspireerd op Psalm 23 & Galaten 5:22. Een interactieve en muzikale voorstelling waarbij het gaat om Gods verhaal / mijn verhaal. Over een schaapje dat zich verloren en kleurloos voelt (mijn verhaal) en ontdekt dat de Goede herder vol liefde en trouw is, zijn leven kleur geeft en altijd voor hem wil zorgen (Gods verhaal)

Schilderen, schrijven & expositie

GoBoom verzorgd voor jong en oud inspirerende en creatieve workshops op het gebied van schilderen en creatief (dagboek) schrijven. Zij zijn een prachtig middel om een thema tot leven te laten komen. Het proces staat hierbij voorop staat en niet het eindresultaat.

Goboom biedt de volgende workshops aan. Maar werkt ook graag op maat een thema voor u uit als ochtend -of avondvullend programma.

  •  Schilderen vanuit de Psalmen (voor beginners & gevorderden)
  • Schilder je heArt (Mixed media art voor jong en ouder)
  • Stil staan is vooruit gaan (Mixed media art voor jong en oud)
  • Love can make a bridge (Creatief schrijven voor jong en oud)
  • Winterglow (Het lied midden in de winternacht overbrengen op doek)
  • Koffie2Go (Creatief dagboekschrijven voor vrouwen)

Gezellig aan de keukentafel met je vriendinnen samen met je groeigroep tijdens een thema-avond 

Wilt u een workshop boeken en/of meer informatie ontvangen?

Psalmen2Go

Psalmen2Go

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. Geniet van zijn schepping en kom op adem.

Met dit boek ga je vijftien keer op weg met een psalm. Aan de hand van korte vragen en creatieve schrijfopdrachten ga je stap voor stap van hoofd naar hart naar handen.

Kies zelf een mooie wandelroute en denk na over de bijbeltekst en de vragen, samen of alleen.

Marian van der Zwaag is eigenaar van GoBoom – vernieuw, groei & bloei. Ze ontwikkelt interactieve beleef- en bezinroutes voor jong en oud, die de deelnemers een moment van rust en bezinning bieden.