Een boom herken je aan haar vruchten

GoBoom herken je aan projecten waarbij creativiteit wordt ingezet om vanuit Gods liefde identiteit zichtbaar te maken onder het motto leren door te doen.


Hoe geeft u betekenis aan de ‘C’ op de muur?

Wat heeft u het kind meegegeven als het straks de school verlaat?

GoBoom zet binnen onderwijs graag haar expertise in om identiteit meer zichtbaar te  maken. De natuur, Gods woord en haar creativiteit bieden hierbij de vernieuwing waar u om vraagt.

proef en zie

Projecten

De projecten van GoBoom bieden ruimte om te kunnen groeien tot een sterke boom met gezonde vruchten. Ze zet creativiteit in als middel bij talentontwikkeling, persoonsontwikkeling en geloofsopbouw.

Het zijn waardevolle en door de kinderen zeer gewaardeerde lessen.  Bijvoorbeeld bij de invulling van cultuur/natuurweken, de Kinderboekenweek  en taal -en talentontwikkeling. Er wordt gewerkt onder het motto ‘leren door te doen’. Waarbij het proces belangrijker is dan het eindresultaat.

Doordat in de projecten op een creatieve manier wordt gewerkt aan een thema ontstaat vaak spontaan ruimte voor een gesprek over hart – of geloofszaken.

GoBoom ontwikkelde diverse projecten:

 • Interactieve Kerst-, Paas- en Pinksterprojecten
 • Beleef- & bezinroutes
 • Creatieve vaardigheid lessen binnen projectweken
 • Workshops in creatief (dagboek-) schrijven & schilderen
 • Groep 8 projecten

Voor een identiteitsdag voor personeel, ouders of vrijwilligers biedt GoBoom inspirerende en creatieve workshops op het gebied van beleven en bezinnen, creatief schrijven en schilderen. De creativiteit wordt hierbij ingezet als middel en niet als doel.

Schoolprojecten

Ontdek de mogelijkheden die GoBoom te bieden heeft

Outdoor education

Outdoor education is een actieve vorm van leren die zich verbindt met de natuur. Zij werkt onder het motto ‘leren door te doen’ en is gericht op de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden. Het verbindt verschillende vakken, als natuurzaken, creatieve vaardigheid, persoonsopbouw en bijbelonderwijs, aan elkaar.

GoBoom – vernieuw, groei & bloei ontwikkelde voor de bovenbouw (po) creatieve vaardigheidslessen welke verzameld zijn in een aantal lespakketten.

 • Vang de winter in een soepje (jan. febr.)
 • Vang de Lente in een kleurig bloemstuk (maart / april)
 • Vang de zomer in een saladefeest (juni / juli)
 • Vang de herfst in Van appel tot moes (sept. / okt)Voorbeeld van een lespakket:

Lespakket ‘Vang de Lente’:

Hierbij is een vogelnest de inspiratiebron. Er wordt goed gekeken naar hoe het is opgebouwd. Er ontstaat verwondering, van waaruit vervolgens wordt gekeken naar de vogels, het nieuwe leven, de bloemen, de bomen; Gods schepping. De kinderen maken een vogelnestje, wat de basis legt voor een vrolijk lente bloemstukje

Les 1: Het vogelnest (natuureducatie)

Les 2: Nieuw Leven (bijbelonderwijs)

Les 3: Bloemen, bomen, planten (Tekenles)

Les 4: Vang de Lente in een vrolijk bloemstuk

Interactieve Kerst-, Paas- en Pinksterprojecten

Kerstproject ‘het grootste geschenk’

Kerstproject ‘het grootste geschenk’ is een schoolbreed project waar jong en oud ontdekken dat de geboorte van Jezus het grootste geschenk is voor iedereen. Elke groep gaat gedurende drie weken (tijdens de creatieve vaardigheidslessen) aan de slag met een deel van het kerstverhaal vanuit Lucas. Op een unieke en creatieve manier ontdekken ze per groep wat de waarde is van kerst.

Gedenken, vieren en doorgeven zijn de pijlers van het project. Bij gedenken lezen we uit de bijbel, zingen we een themalied en delen we in gesprek. Bij vieren wordt het Bijbelgedeelte op een creatieve manier verwerkt en mogen de kinderen ontdekken hoe het thema een geschenk voor hen kan zijn. Dit geschenk wordt bij ‘doorgeven’ uitgedeeld aan elkaar maar ook aan de omgeving en naasten. De verwerkingen worden ingezet bij de eindafsluiting. Deze kan plaatsvinden in de school, in de kerk of in de omgeving. Aan dit project kan ook een beleefroute (kerstwandeling ‘het grootste geschenk’) worden gekoppeld.

Paasproject ‘Ik ben en Ik zal er zijn’

Tijdens paasproject ‘Ik ben en Ik zal er zijn’ leer je Jezus kennen door wat de 4 discipelen Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes over hem hebben geschreven. Samen lezen we in de bijbel en ontdekken, door op een actieve manier te beleven, de levensweg van Jezus van Kerst tot en met Pasen. Dit alles gebeurt vanuit ‘de werkplaats’ van Jezus. De creatieve verwerkingen vormen het decor van de mini-beleefroute, die door de kinderen, als afsluiting in de stille week gelopen wordt. De routekaart die dan op een creatieve manier wordt ingevuld is een waardevolle herinnering en dient als paasgroet voor thuis.

Pinksterproject ‘Kleur bekennen – Jezus leren kennen’

Een anderhalf uur durende voorstelling welke is geïnspireerd op Psalm 23 & Galaten 5:22. Een interactieve en muzikale voorstelling waarbij het gaat om Gods verhaal/mijn verhaal. Over een schaapje dat zich verloren en kleurloos voelt (mijn verhaal) en ontdekt dat de Goede herder vol liefde en trouw is, zijn leven kleur geeft en altijd voor hem wil zorgen (Gods verhaal).

De voorstelling is geschreven voor de midden – en bovenbouw. Maar kan op maat worden gemaakt voor de onderbouw.

Workshops (PO & VO)

Geef Goboom een thema en ze ontwikkelt voor uw school een creatieve workshop en/of lesmateriaal op maat.


De workshops worden enthousiast ontvangen bij de Kinderboekenweek, de invulling van een creatief circuit, cultuur -en projectweken en in groep 8.

 • Workshops in creatief (dagboek-) schrijven.
 • Schilderworkshops als jouw boek op doek, de lachende koe en schilder je hart
 • Ik lief jou (project rondom Valentijnsdag, Moeder – en Vaderdag)
 • Groep 8 projecten
  – Niemand zoals jij  (Naar het boek van Max Lucado)
  – Neem de tijd (Vanuit het Bijbelboek Prediker)
  – Een gouden handdruk (Over duurzaamheid, duurzame relaties & Psalm 23)

Wilt u samen met GoBoom een projectweek of creatief circuit vormgeven en/of meer informatie ontvangen?

Psalmen2Go

CADEAUTIP!!

- Dag van de Leerkracht
- Kerstgeschenk
- Als dank voor...

Psalmen2Go

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. Geniet van zijn schepping en kom op adem.

Met dit boek ga je vijftien keer op weg met een psalm. Aan de hand van korte vragen en creatieve schrijfopdrachten ga je stap voor stap van hoofd naar hart naar handen.

Kies zelf een mooie wandelroute en denk na over de bijbeltekst en de vragen, samen of alleen.

Marian van der Zwaag is eigenaar van GoBoom – vernieuw, groei & bloei. Ze ontwikkelt interactieve beleef- en bezinroutes voor jong en oud, die de deelnemers een moment van rust en bezinning bieden.

Vorige slide
Volgende slide