Ljocht (Licht) – Ansichtkaart

Nieuw!

Ansichtkaarten van Goboom – vernieuw, groei & bloei.

Kerstkaart: Ljocht (Licht)

Korting: 5 voor €5,95 (wordt automatisch toegepast in het winkelmandje)

1,50

Beschrijving

Ljocht (Licht)

Afbeelding & gedicht (voorzijde): De ster wees de wijzen uit het Oosten de weg. Er verscheen bij de herders in het veld ‘helder licht’. De engel vertelde hen ‘de Redder’ is geboren; Jezus, Licht voor de wereld. De herders gingen op pad en brachten overal het goede nieuws.

 

Gedicht (Fries / Nederlands)

Ljocht,                                                                      Licht,

Oerwint,                                                                   Overwint,

Bringt sicht,                                                             Brengt zicht,

Is Jezus:                                                                    Is Jezus:

Ljocht op dyn paad,                                                Licht op je pad,

Yn dyn hert,                                                              In je hart,

Derfan hat de wrald ferlet                                     Dat heeft de wereld nodig.

Bring Ljocht!                                                            Breng Licht!

 

Bijbeltekst op de achterzijde (in het Fries):

Doe spriek Jezus har wer ta mei de wurden: Ik bin it ljocht fan ‘e wrald: dy’t achter mu oan komt, sil wis net yn it tsjuster omrinne. Mar Hy sil it ljocht fan it libben hawwe. (Joh. 8:12 Fryske Bibel)

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zie: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh. 8:12 HSV)

Zie ook de beweeg & beleefkaart met het thema ‘Focus op het Licht . Hiermee wandel je vanuit het scheppingsverhaal naar de het kerstverhaal. Onderweg kun je op een interactieve manier nadenken over de vragen, samen en/of alleen. Geniet daarbij van Gods schepping en ontdek, door getuigen van het Licht, hoe Jezus ook betekenisvol kan zijn voor jouw leven.

TIP: Verstuur deze unieke kaarten samen. Als uitnodiging om bijvoorbeeld te genieten van de natuur en/of een waardevol gesprek. En deel hem uit tot opbouw van elkaar en de gemeente.

Categorie