zon

Toekomst vol van Hoop

Terugblik, Vooruit!

Tijdens een wandeling in de laatste week van vorig jaar blikte ik terug op 2022, persoonlijk maar ook voor GoBoom. Ik kwam tot de conclusie dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Natuurlijk waren er ook teleurstellingen, ik deelde ze met de Heer en vond ook daarin waarde. Spreuken 3:6 schrijft: ‘Ken Hem (God) in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken’. Ook door het pad wat in 2022 is belopen leerde ik God weer beter kennen. God?! Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Zijn grootheid vaak niet te bevatten. Maar wanneer ik wandel onder het hemeldak en in de schepping dan zie ik Zijn Grootheid. Het maakt mij stil en doet mij verwonderd om mij heen kijken ‘Hoe groot zijt gij! denk ik dan en zoals ook een bekend lied zingt. 

In 2022 was het jaarthema van GoBoom ‘Gods Woord drijft ons voort’. Kijk en lees ik in mijn dagboeken en aantekeningen terug dan ontdek ik dat het inderdaad Gods Woord is dat mij heeft voortgeduwd en de drijfveer was voor Goboom, lopend over kronkelwegen, doodlopende wegen, over bergen en door dalen. En zoals Psalm 23:1-4 schrijft: ‘De Heer zorgt voor mij zoals een Herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort’.  Jezus, het levende Woord, Hij is de Weg van het Leven en brengt ons naar (t)huis; naar grazige weiden en stille wateren van rust. Hij geeft mij kracht en zelfs als ik door een dal van moeilijkheden ga, hoef ik nergens bang voor te zijn, want Hij is bij mij. Met Uw stok en Uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.

Inmiddels is de eerste week van 2023 bijna voorbij. En is het kantoor bijna opgeruimd, het planbord bijna leeg, zijn er al weer mooie herinneringen gemaakt en staat er voor komend weekend een bezinningsweekend op de agenda. Verder is de agenda van Goboom nog aardig leeg. Er liggen ideeën genoeg  maar welke plannen voer ze uit? Wat is passend voor mij en voor GoBoom? Ik neem graag de regie en verzorg tot in de puntjes iedere activiteit. Spreuken 16:3 spreekt echter ‘Overleg alles wat je doet met de Heer’, dan zullen al je plannen slagen’. En dat laatste is wat ik graag wil, dat mijn plannen voor 2023 binnen Gods plan vallen en dat het activiteiten zijn tot eer en vreugde van God. Het zal opnieuw soms een zoektocht zijn, een weg van het zeker weten en soms ook even niet. Maar zoals Jezus Naam, ‘Immanuel’ verteld ‘God is met ons’ alle dagen tot in eeuwigheid.

Niemand kan mij precies vertellen hoe 2023 zal verlopen maar gelukkig weet ik wel wie mijn Gids is. En dat we onderweg zijn als pelgrims. Onderweg naar de eeuwigheid en  ‘Een toekomst Vol van Hoop’, zoals een lied prachtig zingt. In de afgelopen tijd werd ik steeds geraakt door dit lied. Het gaf mij moed, hoop en perspectief. En het bracht het nieuwe jaarthema van GoBoom ‘Toekomst vol van Hoop’’. Laten we samen op weg gaan, als pelgrims, de toekomst tegemoet en vol van Hoop. Ook in 2023 hoopt GoBoom weer activiteiten te mogen uitzetten die hoop brengen en licht op je pad. 

Tip: Start het nieuwe jaar met een van de 2 Go wandeldagboekjes en vind op een actieve manier rust. Neem bijvoorbeeld Levend Woord 2 Go mee de natuur in om te ontdekken hoe de uitspraken van Jezus betekenisvol kunnen zijn in jouw leven. 

Deel of like dit bericht