logo goboom

Missie Nederland

Week van de opvoeding 2021

Van 4 tot en met 10 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats met als thema: Vertel eens… Ook dit jaar roept het Missie Nederland-netwerk kerken op om in deze week extra aandacht te hebben voor hun rol in het mede-opvoeden van kinderen in en om hun geloofsgemeenschap. Organiseer een activiteit, bemoedig ouders uit je gemeenschap of vier samen als gemeenschap de Zondag van de Geloofsopvoeding.

GoBoom is een van de organisaties die is aangesloten bij het Missie Nederland-netwerk om inspirerende materialen aan te bieden om tijdens deze week en de rest van het jaar aan de slag te gaan met het thema (Geloof &) opvoeden. Meer informatie vindt u op de website van Missie Nederland

Week van de (geloofs)opvoeding

Thema: Vertel eens…
 • Ik liep (78) met mijn 8 jarige kleinzoon over de beleef -en bezinroute ‘Hoop doet leven’ . Wat was het een fijne beleving. Dankbaar voor de fijne gesprekjes over o.a. het geloof.

   

 • Wat kostbaar om zo als gezin met de beweeg en beleefkaart op pad te gaan en al wandelend in gesprek te zijn over het leven en over geloof (Afsluiting kerkelijk seizoen).

   

 • Het is tijdens de Coronacrisis ontstaan. We gingen dan elke zondagmiddag met gemeenteleden & gezinnen op pad. We genoten van elkaar, de natuur en de korte vragen en opdrachten uit het wandeldagboekje Psalmen2Go.

   

 • Door de Coronacrisis ben ik meer gaan wandelen. Het voelde als dichtbij de Schepper zijn. Ik kwam tot rust en op adem dwars door de Psalmen heen.

   

Deze reacties vertellen over de missie van GoBoom welke voortkomt uit o.a. Psalm 78 “Vertellen van Zijn wonderrijke daden opdat de volgende generatie het niet vergeten zal”. GoBoom biedt voor jong en oud materialen en diensten om  door creativiteit  ‘op verhaal te komen’. De natuur is daarbij haar grootste inspirator. Hierbij zet zij creatieve werkvormen in om Gods Woord op een interactieve  manier te laten beleven.  Bijvoorbeeld door wandelend gesprek en beleving in beweging te zetten. Hiervoor ontwikkelde GoBoom interactieve beleef -en bezinroutes, workshops, beweeg& beleefkaarten, en een tweetal (wandel)dagboekjes.

“Met de kerk naar buiten om binnen te komen”

Neem de tijd om de rijkdom van Gods Woord te ontdekken in en door de natuur met de themakaarten ‘Beweeg & Beleef’ , de gelijknamige beleef & bezinroutes of de wandeldagboekjes Psalmen2Go –of Levend Woord 2Go.

Themakaarten ‘Beweeg & Beleef’

‘Jezus zei ‘Ik ben’

Bij de beweeg & beleefkaart met het thema ‘Ik ben’ en Ik zal er zijn’ ontmoet je Jezus wandelend langs de 7 ‘Ik ben’ uitspraken.

Kies hierbij zelf een mooie route en denk onderweg na over de vragen, samen of allen. Geniet daarbij van Gods Schepping en ‘kom op verhaal’ dichtbij de Schepper.

*De kaarten kunnen ook worden ingezet bij de gelijknamige beleef & bezinroutes. Kijk voor meer informatie op https://goboom.nl/kerk/

 

‘Van boeien naar bloeien’

Bij de beweeg & beleefkaart met het thema ‘van boeien naar bloeien’ staat die ene letter verschil, ‘de L’, centraal. Op een creatieve en interactieve manier worden 7 woorden, uit het leven gegrepen, vanuit Gods  woord belicht.

Kies hierbij zelf een mooie route en denk onderweg na over de vragen, samen of alleen. Neem er de tijd voor, geniet van Gods schepping en kom op adem.

  

 

*De kaarten kunnen ook worden ingezet bij de gelijknamige beleef & bezinroutes. 

De kaarten kosten €2,95 per stuk. Bij bestellingen boven de 50 stuks graag contact opnemen met GoBoom.

2Go – wandelen met de Schepper

(Wandel)dagboek Psalmen 2Go – wandelen met de schepper

De Psalmen, zeker niet ouderwets, volop actueel. Ze vertellen ons over het leven en over: ‘er is een God die hoort, die een plan heeft, die liefheeft en troost en bemoediging schenkt’. Het biedt jong en oud houvast en uitzicht op de toekomst.

Met dit boek ga je 15 keer op weg met een Psalm. Het biedt korte vragen en creatieve (schrijf)opdrachten om op een interactieve manier te beleven en samen in gesprek te gaan, op verhaal te komen en houvast te vinden dwars door de Psalmen heen.

Kies hierbij zelf een mooie route en denk onderweg na over de vragen, samen of allen. Neem er de tijd voor, geniet van Gods schepping en kom op verhaal.

Het boekje kan ook ingezet worden als groeigroep materiaal, voor aan de keukentafel, samen als gezin of als groep. Het biedt een individuele beleving die samen kan worden gedeeld.

*Het boek kan ook worden ingezet bij de gelijknamige beleef & bezinroute. Kijk voor meer informatie op https://goboom.nl/kerk/

(Wandeldag)boek Levend Woord 2Go – wandelen met de schepper

De 2Go serie wordt vanaf 16 oktober uitgebreid met het (wandel)dagboek Levend Woord 2 Go. En is een vervolg op Psalmen 2Go. Het boek is geïnspireerd op de vraag ‘welk een vriend is onze Jezus’ en de 7 Ik ben uitspraken van Jezus.

Dit boek is een uitnodiging om op verhaal te komen bij Jezus, het levende woord. In 15 thema’s ontdek je door de uitspraken van Jezus hoe deze betekenisvol kunnen zijn in jouw leven. Met behulp van korte vragen en creatieve opdrachten vormt zich gesprek en landt de boodschap in je hart. Opgebouwd ga je weer verder, de dag weer in, gevuld het leven tegemoet om uit te delen van Gods Zegen.

Kies hierbij zelf een mooie route en denk onderweg na over de vragen, samen of allen. Neem er de tijd voor, geniet van Gods schepping en kom op verhaal.

Het boekje kan ook ingezet worden als groeigroep materiaal, voor aan de keukentafel, samen als gezin of als groep. Het biedt een individuele beleving die samen kan worden gedeeld.

*Het boek is geïnspireerd op de beleef & bezinroute ‘Ik ben en Ik zal er zijn’. Kijk hier voor meer informatie. 

De (Wandel) dagboekjes kosten €9,95 per stuk. Bij bestellingen boven de 50 stuks graag contact opnemen met GoBoom.

Proef en Zie
dat de Heere goed is!
Ps. 34:9

Wandelend in de natuur is een fijne manier op ‘op verhaal’ te komen.

Creativiteit is een mooi middel om het gesprek op gang te brengen.

Waardevolle herinneringen kunnen worden vastgelegd in beeld maar ook door ze op te schrijven. Het vertelt ons van geloof, hoop en liefde.