In blijde verwachting…

zo heb ik het mogen ervaren. Dat wat in je hart is ontstaan,
wat is gegroeid door coaching. Wat steeds weer werd vernieuwd door input van de Hemelse helpdesk….
Is nu geboren om verwonderd te aanschouwen www.Goboom.nl

Goboom – Vernieuwen, Groeien & Bloeien. Opgebouwd uit vier pijlers…

GoBoom Perspectief van de hoop – door ouder & kind events

GoHeart Vernieuwen – Inspiratie voor je hart door creativiteit

GoRock Groeien – Bouwen op de rots, als persoon en in organisatie

GoCelebrate Bloeien  – Ontdekken, beleven en vieren door Gods Woord