Project “Durf te vragen”

Help, hoe bied ik mijn klas boeiend en pakkend geloofsonderwijs aan.

Binnen het project “durf te vragen” ontmoet GoBoom scholen die op een eigentijdse manier het geloof willen delen in de klas. Durf te vragen wil samen zoeken naar het antwoordt op uw vraag. Een voorbeeld hiervan kan zijn hoe geef ik op een eigentijdse manier geloofsonderwijs. Hoe laat ik gebed tot zijn recht komen bij de dagopening. Hoe vieren we kerst maar niet zoals we het al jaren doen….Maar ook over vragen van nu over angst, pesten, en wie ben ik…

GoBoom wil deze vragen beantwoorden door haar passie en creativiteit in te zetten. Creatief door het kind zelf te laten horen, zien en voelen met als uitwerking zijn of haar antwoord op de vraag.

Daarin speelt zij in op de meest onderscheidende competentie van de 21e eeuw “het creatief denken”

Creatief denken stelt ons namelijk in staat flexibel om te gaan met de steeds sneller veranderende maatschappij. De identiteit wordt zichtbaar doordat zij zich onderscheiden in creativiteit. Creativiteit is een gezonde tegenhanger van de multimediale middelen waarvan het onderwijs tegenwoordig gebruik maakt.

Creativiteit kan daarom prachtig gekoppeld worden aan “het nu” en de vragen waarmee we leven. Het Woord uit de bijbel zal het effect daarvan krachtig bijstaan en zichtbaar tonen naar de leefomgeving. Met als resultaat sterk geworteld onderwijs. Waarin ieder kind zich geliefd weet en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Zodat wanneer het kind de school verlaat het gefundamenteerd verder reist. Ontwikkeld in wie hij/zij is en wat het in zich heeft aan talenten en daarbij genoeg zelfvertrouwen heeft om verder te groeien en tot bloei te komen. De school heeft daarbij optimaal bijgedragen aan de effectieve groei en de zekerheid dat het van eeuwigheidswaarde was wat zij bijdroeg.

Project Voorbeelden:
Project “Niemand zoals jij” van Max Lucado (Groep 8)
Project “ Neem de tijd” vanuit het Bijbelboek prediker (Groep 8)
Project “Het grootste geschenk”  (kerst)
Project “Praten met God  (week van gebed –  februari)

 

Pluspunten in een samenwerking met GoBoom

– Het kind het antwoord op de vraag zelf laten ontdekken.

– Geloofsbeleving door horen, zien en voelen.

– Uitdagend, eigentijds en creatief materiaal m.b.t. geloofsopvoeding

– De school draagt bij aan persoonsvorming met eeuwigheidswaarde.

– Projectmatige ondersteuning.

– Duurzaam en makkelijk over te nemen door onderwijzend personeel