GoBoom wil actief zijn in het zichtbaar maken van de identiteit van scholen. Denk hierbij aan de ‘C’ op de muur of de samenwerkingsschool. Zij kijkt uit naar scholen die vanuit zingeving, zichtbaar bijdragen aan de persoonsvorming. En kinderen het perspectief van de Hoop bieden. Lees meer…

GoBoom wil actief zijn in het zichtbaar maken van de identiteit van scholen. Denk hierbij aan de ‘C’ op de muur of de samenwerkingsschool. Zij kijkt uit naar scholen die vanuit zingeving, zichtbaar bijdragen aan persoonsvorming. En kinderen het perspectief van de Hoop bieden.

Zij droomt van kinderen welke zich onvoorwaardelijk geliefd weten op school. Kinderen welke sterk zullen staan als een boom in de maatschappij van nu.

Welk antwoord kan uw school geven als er wordt gevraagd “wat heeft u bijgedragen aan de persoonsvorming van de kinderen wanneer zij de school verlaten…”

Een kans om je te onderscheiden school, door gebruik te maken van het fundament bijvoorbeeld wat voortkomt uit het woord van God. Bouwen op de Rots. Dit in te zetten in de huidige maatschappij. Een maatschappij waarin we steeds meer flexibel moeten zijn, die steeds sneller veranderd. Wanneer we dit fundament actief gaan gebruiken ontstaat er een leefwereld waarin je je geliefd weet, je je kunt ontwikkelen in je unieke zijn. En je sterk mag worden als een boom in de wereld van nu. Dan is het begin -en vertrekpunt helder en duidelijk, maar ook het eindpunt. Elke dag opnieuw geeft dit een zichtbare motor om een rotsvaste omgeving te bieden aan eenieder die de school betreedt.

Tonen we liefde en zorgvuldigheid maar zijn we ook beelddrager?!

Wanneer scholen gaan samenwerken en worden samengevoegd. Laat dan de identiteit niet vertroebelen. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten. Toon een school waarin zichtbaar wordt gevoeld dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. En waarin wordt bijgedragen aan een positieve leefomgeving, vol van Hoop, welke ook bijdraagt aan persoonsvorming. En niet alleen aan kwalificatie (speerpunt van de overheid) en socialisatie (in het belang van de samenleving). Waarin de pedagogische rol van de leraar er weer toe doet.

Wilt u hoorbaar, zichtbaar en voelbaar vormgeven aan deze identiteit neem dan contact op met GoBoom. Zij schuift graag aan om te luisteren naar uw vraag om vervolgens samen een passend antwoord te vinden.

GoBoom verzorgd ouderavonden rondom o.a. het thema “Sterk als een boom” en “pedagogiek van de Hoop”. Maar ook is zij een uitstekende partner in het organiseren van onderwijsdagen. Welke zeker als uitwerking hebben dat ze doelgericht en praktisch inzetbaar zijn en vorm worden gegeven binnen een ontspannend en inspirerend karakter.