21e eeuwse vaardigheden: 

Van ‘Help! Het kind speelt een rol’ naar YES! Het kind is in zijn of haar element.
GoBoom gelooft in het geliefde kind; uniek geschapen.

Help! Het Kijk door de bril van…
“onvoorwaardelijke liefde naar het kind en verwondert u slechts…”

Wees vol nieuwsgierigheid naar wat er in het kind zit. Help het daarbij om zichtbaar te maken wat het in zich heeft. Zodat het kind geen rol gaat spelen maar dat het in haar element kan komen, de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

GoBoom maakt daarom gebruik van de 21stcenturyskillsgame (www.21stcenturyskillsgame.nl)

De ontwikkeling van onze samenleving zorgt voor een niet aflatende stroom van vernieuwingen in producten en diensten. Langzamerhand stemmen we ongemerkt onze samenleving hierop af. Daar waar vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit voorheen minder belangrijk waren nemen ze heden ten dage een belangrijke plaats in. De 21st Century Skills Game geeft je als speler en begeleider inzicht in de ontwikkelingsbehoefte van deze skills. Ervaar dan in 90 minuten waar je staat en hoe je verder kunt komen.

Het Spel –in te zetten als ‘meet’ instrument voor start  en tussentijdse evaluatie. Verhelderende ondersteuning tijdens oudergesprekken. Inzicht in van natura aanwezige talenten en tools om deze verder aan te scherpen.

Ontdekkist –geeft kinderen op een heldere manier antwoord op vragen die ze bezig houden. Wekt nieuwsgierigheid op en stimuleert initiatief nemen en ondernemerschap.

Lesbrieven –Per skill zijn er diverse gratis lesbrieven die op een speelse en uitdagende manier kinderen laten kennismaken met de toepasbaarheid van de skills op de 4 niveaus van het spel.

De 21st Century Skills Game voor het primair onderwijs biedt 34 kaarten die inzicht geven in ontwikkeling die doorlopend te volgen is.

Groep 1 – 4

Het prentenboek laat de kinderen kennismaken met de vaardigheden en de dieren van het spel. Vanuit de projectweek ontstaan nieuwe speelhoeken. #ontdekkingendoen.

Groep 5 – 8

Vanaf groep 5 wordt het spel fysiek ingezet en concreet gewerkt aan ontwikkeling van de vaardigheden. De portfolio zorgt voor de verbinding met het thuisfront. #ouderbetrokkenheid.

Speciaal

Kinderen die meer uitgedaagd kunnen worden halen jun hart op bij natuur, wetenschap en techniek opdrachten. Aanrader voor meer begaafde kinderen. #passendonderwijs

21st Century Skills Game voor leerkrachten / leerlingen / ouders

De leerkracht geeft de leerling de ruimte om zowel cognitief al in persoonsvorming ontdekkingen te doen en te ontwikkelen

Het kind ervaart spelenderwijs dat hij meer kan dan hij voor mogelijk

houdt en is in staat ontwikkeling zichtbaar te maken.

Samenwerken aan een optimale ontwikkeling van het kind en dit concreet maken.

 

Links

http://www.21stcenturyskillsgame.nl

http://www.Crioel.nl

De 21st Century Skills Game kan ook onderdeel zijn van een doelgerichte inspiratiedag voor uw onderwijsinstelling.

Leerdoelen in combinatie met de de 21e eeuwse vaardigheden lenen zich uitstekend voor de invulling van crealessen en projecten. Vind meer informatie onder de pijler Goheart – inspiratiehuis – crealessen.